Gazeta Lekarska

Wydawca

Naczelna Rada Lekarska
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie
Nakład: 177 000 egz.
Adres redakcji:
ul. Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Rada programowa

Sławomir Badurek
Jarosław Biliński
Paweł Czekalski
Ryszard Golański
Krzysztof Madej
Dariusz Paluszek
Damian Patecki
Marek Stankiewicz
Jarosław Wanecki
Jacek Woszczyk

Dziennikarze

Lucyna Krysiak
Tel. 661 092 853
l.krysiak@gazetalekarska.pl
Lidia Sulikowska
Tel. 668 854 344
l.sulikowska@gazetalekarska.pl

Redaktor naczelny

Marta Jakubiak
Tel. 608 316 248
m.jakubiak@gazetalekarska.pl

Redakcja

Tel. (22) 558 80 40
redakcja@gazetalekarska.pl

Redaktor portalu
internetowego

Mariusz Tomczak
m.tomczak@gazetalekarska.pl

Redaktor naczelny
Biuletynu NRL

Artur Drobniak

Stale współpracują

Jerzy Badowski (Olsztyn)
Sławomir Badurek (Toruń)
Jarosław Klimek (Łódź)
Marzena Kowalska(Warszawa)
Anna Lella (Olsztyn)
Agata Morka (Berlin)
Joanna Sokołowska (Płock) Jarosław Wanecki (Płock)

Reklama i marketing

Elżbieta Tarczyńska
Tel. (22) 559 13 26
Tel. 606 699 830
e.tarczynska@gazetalekarska.pl

Ogłoszenia

Sebastian Knysak
Tel. (22) 559 13 26
Fax. (22) 558 80 42
ogloszenia@gazetalekarska.pl