Gazeta Lekarska

Wydawca

Naczelna Rada Lekarska
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie
Nakład: ok. 181 000 egz.
Adres redakcji:
ul. Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Redakcja

Tel. (22) 558 80 40
redakcja@gazetalekarska.pl

Redaktor naczelna

Karolina Kowalska
karolina.kowalska@nil.org.pl

Sekretarz redakcji

Anna Wojda
anna.wojda@nil.org.pl

Dziennikarz

Lidia Sulikowska
Tel. 698 633 755
lidia.sulikowska@nil.org.pl

Redaktor portalu
internetowego

Mariusz Tomczak
mariusz.tomczak@nil.org.pl

Redaktor naczelny
Biuletynu NRL

Paweł Doczekalski

Kolegium redakcyjne

Jacek Bujko
Paweł Doczekalski
Ryszard Golański
Maria Kłosińska
Klaudiusz Komor
Karolina Kowalska
Dariusz Samborski
Mikołaj Sinica
Mariusz Tomczak
Anna Wojda

Reklama i marketing

Elżbieta Tarczyńska
Tel. (22) 559 13 26
Tel. 606 699 830
elzbieta.tarczynska@nil.org.pl

Ogłoszenia

Sebastian Knysak
Tel. 698 297 739
Fax. (22) 558 80 42
ogloszenia@gazetalekarska.pl