Gazeta Lekarska

Wydawca

Naczelna Rada Lekarska
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie
Nakład: ok. 181 000 egz.
Adres redakcji:
ul. Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Redakcja

Tel. (22) 558 80 40
redakcja@gazetalekarska.pl (dyżur telefoniczny we wtorki w godz. 10.00-14.00, poza tym terminem prosimy kontaktować się mailowo)

Redaktor naczelny

Piotr Kościelniak
piotr.koscielniak@nil.org.pl

Sekretarz redakcji

Anna Wojda
anna.wojda@nil.org.pl

Dziennikarz

Lidia Sulikowska
Tel. 698 633 755
lidia.sulikowska@nil.org.pl

Redaktor portalu
internetowego

Mariusz Tomczak
mariusz.tomczak@nil.org.pl

Redaktor naczelny
Biuletynu NRL

Paweł Doczekalski

Kolegium redakcyjne

Jacek Bujko
Paweł Doczekalski
Ryszard Golański
Maria Kłosińska
Klaudiusz Komor
Piotr Kościelniak
Dariusz Samborski
Mikołaj Sinica
Mariusz Tomczak
Anna Wojda

Reklama i marketing

Tel. 606 699 830
anna.wojda@nil.org.pl

Ogłoszenia

Agata Bryk
Tel. 698 297 739
ogloszenia@gazetalekarska.pl