Gazeta Lekarska

Wydawca

Naczelna Rada Lekarska
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie
Nakład: ok. 193 000 egz.
Adres redakcji:
ul. Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Redakcja

Tel. (22) 558 80 40
redakcja@gazetalekarska.pl

Redaktor naczelna

Karolina Kowalska
Tel. 698 297 739
naczelny@gazetalekarska.pl

Sekretarz redakcji

Lidia Sulikowska
Tel. 668 854 344
l.sulikowska@gazetalekarska.pl

Dziennikarz

Lucyna Krysiak
Tel. 661 092 853
l.krysiak@gazetalekarska.pl

Redaktor portalu
internetowego

Mariusz Tomczak
m.tomczak@gazetalekarska.pl

Redaktor naczelny
Biuletynu NRL

Paweł Doczekalski

Kolegium redakcyjne

Jacek Bujko
Paweł Doczekalski
Renata Jeziółkowska
Karolina Kowalska
Maria Kłosińska
Ryszard Golański
Dariusz Samborski
Mikołaj Sinica
Lidia Sulikowska
Mariusz Tomczak

Reklama i marketing

Elżbieta Tarczyńska
Tel. (22) 559 13 26
Tel. 606 699 830
e.tarczynska@gazetalekarska.pl

Ogłoszenia

Sebastian Knysak
Tel. (22) 559 13 26
Fax. (22) 558 80 42
ogloszenia@gazetalekarska.pl