Gazeta Lekarska

Wydawca

Naczelna Rada Lekarska
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie
Nakład: 170 000 egz.
Adres redakcji:
ul. Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Kolegium redakcyjne

Jarosław Wanecki (przewodniczący)
Ryszard Golański
Marek Jodłowski
Jolanta Małmyga
Wojciech Marquardt
Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk

Dziennikarze

Lucyna Krysiak
Tel. 661 092 853
l.krysiak@gazetalekarska.pl
Lidia Sulikowska
Tel. 668 854 344
l.sulikowska@gazetalekarska.pl

Redaktor Naczelny

Ryszard Golański
Tel. 600 909 382
naczelny@gazetalekarska.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego

Marta Jakubiak
Tel. 608 316 248
m.jakubiak@gazetalekarska.pl

Redakcja

Tel. (22) 558 80 40
redakcja@gazetalekarska.pl

Redaktor portalu
internetowego

Mariusz Tomczak
m.tomczak@gazetalekarska.pl

Redaktor naczelny
Biuletynu NRL

Marek Jodłowski

Stale współpracują

Artur Andrus (Warszawa)
Jerzy Badowski (Olsztyn)
Sławomir Badurek (Toruń)
Anna Lella (Olsztyn)
Agata Morka (Warszawa)
Joanna Sokołowska (Płock)

Reklama i marketing

Elżbieta Tarczyńska
Tel. (22) 559 13 26
Tel. 606 699 830
e.tarczynska@gazetalekarska.pl

Ogłoszenia

Elżbieta Tarczyńska
Tel. 606 699 830
Fax. (22) 558 80 42
e.tarczynska@gazetalekarska.pl