Gazeta Lekarska

Wydawca

Naczelna Rada Lekarska
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie
Nakład: 170 000 egz.
Adres redakcji:
ul. Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Kolegium redakcyjne

Dziennikarze

Lucyna Krysiak
Tel. 661 092 853
l.krysiak@gazetalekarska.pl
Lidia Sulikowska
Tel. 668 854 344
l.sulikowska@gazetalekarska.pl

Redaktor naczelny

Ryszard Golański
Tel. 600 909 382
naczelny@gazetalekarska.pl

Zastępca redaktora naczelnego

Marta Jakubiak
Tel. 608 316 248
m.jakubiak@gazetalekarska.pl

Redakcja

Tel. (22) 558 80 40
redakcja@gazetalekarska.pl

Redaktor portalu
internetowego

Mariusz Tomczak
m.tomczak@gazetalekarska.pl

Redaktor naczelny
Biuletynu NRL

Artur Drobniak

Stale współpracują

Artur Andrus (Warszawa)
Jerzy Badowski (Olsztyn)
Sławomir Badurek (Toruń)
Maciej Hamankiewicz (Katowice)
Jarosław Klimek (Łódź)
Romuald Krajewski (Warszawa)
Anna Lella (Olsztyn)
Agata Morka (Berlin)
Joanna Sokołowska (Płock) Jarosław Wanecki (Płock)

Reklama i marketing

Elżbieta Tarczyńska
Tel. (22) 559 13 26
Tel. 606 699 830
e.tarczynska@gazetalekarska.pl

Ogłoszenia

Olga Aniśko
Tel. (22) 559 13 26
Fax. (22) 558 80 42
o.anisko@gazetalekarska.pl